network

لایه های شبکه در مدل TCPIP

لایه های شبکه در مدل TCPIP پروتکل TCP / IP یک مدل مفهومی چهار لایه می باشد و به عنوان مدل DARPA شناخته می شود که به نام سازمان دولتی ایالات متحده است که در ابتدا TCP/IP را توسعه داد. لایه های شبکه در مدل TCP/IP عبارت اند از: Application، Transport، Internet و Network Interface. هر لایه در