فرم ثبت نام مدرس

1مشخصات فردی
2سوابق
  • به صورت نمونه وارد شود. 1300/01/01
شما هم می توانید در مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری، بزرگترین مجموعه آموزشی خصوصی در استان مازندران با بیش از ۱۸ سال سابقه کاری مشغول به تدریس شوید.
مراحل ثبت نام

1- ارسال فرم

۲- بررسی اطلاعات و مصاحبه

۳- همکاری با ما

در اولویت خواهید بود اگر...

1- رزومه خود را همراه با فرم ارسال کنید.

۲- سابقه تدریس داشته باشید.

۳- سابقه کار در حوزه تخصص خود داشته باشید.

۴- اشتیاق بالا و علاقه به تدریس داشته باشید.