برچسب: MATLAB

MATLAB

نرم افزار MATLAB

نرم افزار MATLAB نرم افزار MATLAB  یک پلت فرم برنامه نویسی است که به طور خاص برای مهندسان و دانشمندان طراحی شده است. در واقع یک زبان مبتنی بر ماتریس است که به بیان طبیعی ترین محاسبات ریاضیاتی می پردازد. MATLAB یک زبان سطح بالا و دارای محیط تعاملی است که  انجام وظایف فشرده کامپیوتری

MATLAB

نرم افزار MATLAB

نرم افزار MATLAB  یک پلت فرم برنامه نویسی است که به طور خاص برای مهندسان و دانشمندان طراحی شده است. در واقع یک زبان مبتنی بر ماتریس است که به بیان طبیعی ترین محاسبات ریاضیاتی می پردازد. MATLAB یک زبان سطح بالا و دارای محیط تعاملی است که  انجام وظایف فشرده کامپیوتری را قادر می