آموزش امنیت اطلاعات

هرچیزی که شما درباره CEH باید بدانید

تصور کنید شما یک مدیر شبکه و مسئول نگهداری سیستم های سازمان خود با شناسایی نیاز های شبکه، نصب، ارتقا، نظارت بر عملکرد شبکه و … هستید. اما در مورد امنیت چطور؟ احتمالا این هم بر عهده شماست، اما آیا شما آماده مقابله با یک هکر هستید؟ حفاظت کافی نیست شرکت ها باید مراقب تلفن