Python Programming

توضیح

Python چیست؟

پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح بالا برای برنامه نویسی عمومی است که توسط Guido van Rosum ساخته شده است و برای اولین بار در سال 1991 منتشر شد. Python دارای یک فلسفه طراحی است که بر قابلیت خواندن کد تاکید می کند. از جمله ویژگی های زبان Python این است که اشکال زدایی آن بسیار آسان می باشد.

Python یک زبان برنامه نویسی سطح بالا است که با مفاهیم پویا تفسیر شده است. سطح بالای آن برای توسعه سریع برنامه ها، و همچنین برای استفاده به عنوان یک زبان برنامه نویسی برای اتصال اجزای موجود با هم بسیار جذاب است. مترجم Python و کتابخانه استاندارد گسترده ای آن، بدون هزینه برای تمام سیستم عامل های اصلی در دسترس هستند و می توانند آزادانه توزیع شوند.

به طور حرفه ای، Python برای توسعه وب، تجزیه و تحلیل داده ها، هوش مصنوعی و محاسبات علمی عالی است. بسیاری از توسعه دهندگان نیز از Python برای ساخت ابزارهای بهره وری، بازی ها و برنامه های دسکتاپ استفاده می کنند، بنابراین منابع زیادی برای کمک به شما در یادگیری آن وجود دارد.

ویژگی های زبان برنامه نویسی Python

  • Syntax ساده
  • یادگیری آسان
  • رایگان و متن باز بودن
  • شیء گرایی
  • همه منظوره بودن
  • ویرایش-تست-اشکالزدایی فوق العاده سریع

دوره آموزشی Python Programming در مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری، زیر نظر اساتید مجرب در حال برگزاری می باشد. این مجموعه ارائه دهنده مدرک مجتمع فنی تهران و مدارک بین المللی CG انگلستان و HFFA ایتالیا می باشد، که در بسیاری از کشورها در سطح دنیا از اعتبار بالایی برخوردار است.

اهداف آموزشی

آشنایی و تسلط به زبان برنامه نویسی علمی و وب پایتون

مهارت های مورد انتظار پس از اجرای دوره

تولید برنامه های علمی و وب با Python

سرفصل ها

بررسی تفاوت عملگر تقسیم در نسخه ۲ و ۳
معرفی __future__ و نحوه دسترسی به تقسیم نسخه ۳ در نسخه ۲
بررسی انواع حالات نمایشی برای اعداد float
comment گذاری
معرفی چند تابع و دستور کاربردی جهت اهداف آموزشی
بررسی print در نسخه ۲ و ۳
بررسی input و raw_input در نسخه ۲ و ۳
بررسی globals و locals و range و dir و id و type
ساختار شرطی
عملگر های مقایسهای
معرفی indention
بررسی if به تنهایی
بررسی if به همراه else
بررسی elif
بررسی عبارت pass
بررسی شرط چندگانه (and و or )
بررسی شرط های تودرتو
شرط تک خطی
ترکیب شرط های تعریف شونده روی اعداد با عملگر های( )
استفاده از if و elseدر یک خط( معادل عملگر ? در زبان های c base)
رشته ها
رشته های تک خطی
رشته های چند خطی
نحوه دسترسی به یک حرف از رشته
string slicing
بررسی indexing منفی
بررسی عملکرد عملگر + و * و in در رشته ها
تبدیل داده های عددی به رشته و بالعکس
بررسی برخی کارکتر های خاص( مانند \n )
بررسی رشته های خام
کاربرد -*- coding: utf -8-*-
string formatting
new string formatting
old string formatting

list ها :
انواع حالات تعریف لیست
دسترسی به اعضای لیست
بهروز رسانی مقادیر لیست
افزودن و حذف اعضای لیست
بررسی عملکرد چند عملگر بر لیست
بررسی چند تابع پرکاربرد

tuple ها:
انواع حالات تعریف تاپل
دسترسی به اعضای تاپل
بررسی عملکرد چند عملگر بر تاپل
بررسی چند تابع پرکاربرد
جا به جایی مقدار ۲ متغیر
مقایسه Tuple و list

dictionary ها:
انواع تعریف دیکشنری ها
استخراج اطلاعات دیکشنری
افزودن اطلاعات به دیکشنری
افزودن اطلاعات به دیکشنری
حذف اطلاعات از دیکشنری
بررسی چند تابع کاربردی

حلقه ها:
حلقه for
حلقه تک خطی
حلقه های تودرتو
حلقه while
حلقه تک خطی
حلقه های تودرتو
بررسی else در حلقه for
اجرای حلقه بر dictionary ها
کاربرد عبارت pass و break و continue
بررسی تفاوت کاربرد while و for

توابع:
انواع تابع از نظر آرگومان های ورودی
انواع تابع از نظر خروجی
return کردن چند مقدار
تهیه داکیومنت برای تابع
تابع تک خطی
تابع lambda
توابع بازگشتی
Generator ها
مقایسه سرعت عمل تابع بازگشتی و معمولی
تعریف یک ژنراتور ها
استفاده از ژنراتور ها
بررسی کاربرد ژنراتور ها

Set ها:
تعریف مجموعه
افزودن اطلاعات به مجموعه
بررسی عملیات مجموعه ها )نظیر اشتراک و اجتمال و زیر مجموعه و …)
اجرای برنامه های پایتونی
import کردن در محیط پایتون
reload کردن برنامه
اجرا به صورت script
گرفتن ورودی از terminal
تعیین نحوه اجرای برنامه در حالت import کردن یا اجرای اسکریپتی

ماژول ها و پکیج ها:
ایجاد ماژول
ایجاد پکیج
انواع حالات import کردن
PYTHONPATH
مشکل loop بی نهایت در import کردن 2 ماژول
آشنایی با sublime و eclipse و jupyter
کاربرد semicolon (;) و backslash (\)
Zen of Python
آشنایی با برخی PEP ها
معرفی عدد بی نهایت و برخی محاسبات مربوط به آن
معرفی nan
معرفی نوع داده null
بررسی تفاوت null و nan
virtualenvwrapper-win و virtualenvwrapper و virtualenv
ساخت محیط مجازی
نمایش محیط های مجازی موجود
فعال سازی و غیر فعال سازی محیط مجازی
حذف محیط مجازی
بررسی ساختار فایلهای یک محیط مجازی
تهیه نسخه پشتیبان از محیط مجازی
کنترل خطا
Assertion
try – except
finally و else بررسی عبارت
try – except های تودرتو
try – except های چندگانه
ارسال آرگومان ورودی به exception
کار با File
بررسی سطوح دسترسی به فایل
باز کردن فایل
خواندن و نوشتن در فایل
معرفی چندین تابع کاربردی
تغییر نام فایل
بستن فایل
حذف فایل
کار با فولدر ها (system directory )
کار با تاریخ و زمان
کار با دیتای اینترنت
Decorator ها:
بررسی مفهوم decorator
تعریف decorator
نحوه استفاده از decorator
معرفی و مقایسه اشیاء immutable و mutable
مقایسه deep copy و sallow copy
OOP
ساخت کلاس
ساخت شی از کلاس
class variable
دسترسی به اجزای کلاس
method
static method
class method
بررسی مفهوم self
متد سازنده __init__ (بررسی متد)
متد مخرب ) __del__ بررسی متد(
سربارگذاری عملگر ها
تهیه داکیومنت برای کلاس
افزودن و حذف دستی ویژگی به شی
در نام گذاری ها underline بررسی کاربرد
ارث بری
معرفی و مقایسه old style classes و new style classes
data hiding
بررسی روابط بین اشیاء و کلاس ها

اطلاعات اضافی

مدت کلاس

60 ساعت

تقویم آموزشی

برای اطلاع تماس بگیرید

تاریخ شروع

Layer 1
132029124
19,500,000 ریال
  • مدت کلاس: 60 ساعت