7 لایه شبکه OSI

7 لایه شبکه OSI

7 لایه شبکه OSI کاربرد لایه OSI در شبکه‌های کامپیوتری وقتی درباره سوییچ های لایه دوم و سوم صحبت می کنیم در واقع به لایه هایی از یک مدل پروتکل جنریک OSI یا Open Systems Interconnection اشاره می کنیم. که عموما از آن برای توصیف ارتباطات شبکه استفاده می شود. وقتی قاعده مشترکی برای انتقال و دریافت بسته های داده