طراحی مد

آموزش طراحی مد و لباس

با توجه به پیشرفت روز افزون مد و طراحی لباس، این حرفه در جوامع به عنوان یک نیاز مورد توجه قرار گرفته است. طراحی مد (Fashion Design) هنر استفاده از طراحی، زیبایی شناسی یا زیبایی طبیعی برای خلق پوشاک است، به دلیل تاثیراتی که نگرش های اجتماعی، فرهنگ ها و نوع لباس جوامع مختلف روی