آموزش مدیریت بازاریابی دیجیتال

حراج!

توضیح

پیش نیاز

توانایی کار با کامپیوتر و یا دارای مدرک ICDL
توانایی نسبی تدوین محتوا با ابزار های موبایل
توانایی تایپ و کار با ورد و اکسل
توانایی به کارگیری شبکه های اجتماعی در انتشار محتوا
دانش نسبی با نرم افزار های اندروی یا IOS

کسب توانایی

آشنایی مخاطبان با دیجیتال مارکتینگ و ابزار های آن
آموزش به کار بستن دیجیتال مارکتینک در کسب و کار
آموزش مفاهیم بنیادی مدیریت دیجیتال مارکتینگ
آموزش تخصصی مفاهیم بازاریابی اینترنتی برای پرورش دیجیتال مارکتر توانا
توانایی افزایش فروش با کمک دیجیتال مارکتینگ

اطلاعات اضافی

مدت کلاس

50 ساعت

تاریخ شروع

تقویم آموزشی

یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

Layer 1
۲۲۲۶۴۳
28,025,000 ریال
  • مدت کلاس: 50 ساعت