فرم گزینش پرسنل

1مشخصات فردی
2سوابق تحصیلی
3سوابق کاری
  • به صورت نمونه وارد شود. 1300/01/01
  • معرفین

    لطفا مشخصات دو نفر از دوستان، آشنایان یا اقوام را که بطور کامل روی شما شناخت دارند در ذیل درج نمایید. مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، محل کار، تلفن تماس، نشانی، مدت آشنایی و نسبت باشد.
شما هم می توانید در مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری بزرگترین مجموعه آموزشی خصوصی در استان مازندران با بیش از ۱۸ سال سابقه کاری مشغول به کار شوید.
مراحل ثبت نام

1- ارسال درخواست همکاری

۲- بررسی و دعوت

۳- مصاحبه و آزمون

۴- ورود آزمایشی

۵- شما استخدام شدید.

لینک های مفید